Elspeet Conferentie

Elspeet, de stichting, die boekenvakgenoten bij elkaar wil brengen om ze te inspireren, organiseert jaarlijks een conferentie. Op 9 juni, kwamen in de Bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds, boekenvakkers bij elkaar, voor een dag vol sprekers met als thema #allesvoordeviews. Op de facebookpagina van Elspeet zijn alle sprekers en interviews als livestream terug te vinden.

Interview Cees Verweij, voorzitter KVGO

Tyche interviewde tijdens de ledenraad van het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen (KVGO) voorzitter Cees Verweij over de verhuizing naar Schiphol en de stand van zaken in een wereld die steeds digitaler wordt. Als gastspreker was aanwezig Jack de Vries, voormalig spindoctor van premier Balkenende. Hij gaf een kijkje achter de schermen van de Haagse politiek

Interviews Monika Peetz, Murat Isik, Frederik Baas en Max van Olden

Voor de boekhandelaren organiseert uitgeverij Ambo Anthos geregeld een bijeenkomst om ze kennis te laten maken met hun auteurs. Tyche had de eer om vier interviews af te nemen. Met Monika Peetz over haar nieuwe boek Uitgerekend wij, Frederik Baas over zijn eerste thriller Dagboek uit de rivier, Murat Isik over zijn nieuwe epos Wees Onzichtbaar, en Max van Olden over zijn tweedethriller De Juiste Man.

Armoedetoerisme

iedere maand wordt in debatcentrum De Nieuwe liefde een gewetensvraag behandelt. op woensdag 8 juni was dat: Armoedetoerisme, moet je een arm land bezoeken voor de ervaring of niet? In deze serie worden persoonlijke dilemma’s over actuele maatschappelijke vraagstukken behandeld. De programma’s zijn gebaseerd op een unieke en vernieuwende gespreksvorm uit de praktische filosofie: ‘moreel beraad’. Onder leiding van filosoof Dick Kleinlugtenbelt treden de vragensteller, een panel en het publiek met elkaar in een openhartig en gestructureerd gesprek om samen te ontdekken welke onderliggende waarden doorslaggevend zijn.
Tyche treedt bij alle gewetensvragen op als moderator.

Babel talkshow Nationale Toneel

Babel organiseert talkshows rondom voorstellingen van het Nationale Toneel. Afgelopen zaterdag 4 juni was de laatste voorstelling van Fit to Fly, een monoloog van regisseur Caster Vandeputte, gespeeld door Vincent Linthorst. Vlak voor het einde van zijn dienst krijgt een psychiater nog een laatste cliënt. Een asielzoeker heeft zichzelf in brand gestoken, want hij wil niet terug naar land van herkomst. Fysiek is hij goed genoeg om terug te vliegen, beoordeelt een arts, maar vindt de psychiater hem ook Fit to Fly?
Tyche leidde een heftig nagesprek met rechstfilosoof Nanda Oudejans. Het bleek eens temeer dat gevoelens over dit soort situaties altijd hoog oplaaien. Een prachtige voorstelling. Als hij in reprise gaat: gaat dat zien!

Interviews Ruth Ware en Samuel Björk

Voor uitgeverij Luitingh-Sijthoff interviewde Tyche de thrillerauteurs Ruth Ware uit Engeland en Samuel Björk uit Noorwegen.

Ruth Ware over haar debuut In een donker donker bos en Björk over zijn angstaanjagende trhiller De doodsvogel. Beide auteurs brachten hiermee hun boeken, die in het buitenland al zeer succesvol zijn, onder de aandacht van de Nederlandse boekhandel.