Euthanasie bij Dementie

De Gewetensvraag in de Nieuwe Liefde op woensdag 11 mei was: Euthansie bij Dementie- Hoe garandeer ik een waardig Levenseinde In deze serie worden persoonlijke dilemma’s over actuele maatschappelijke vraagstukken behandeld. De programma’s zijn gebaseerd op een unieke en vernieuwende gespreksvorm uit de praktische filosofie: ‘moreel beraad’. Onder leiding van filosoof Dick Kleinlugtenbelt treden de vragensteller, een panel en het publiek met elkaar in een openhartig en gestructureerd gesprek om samen te ontdekken welke onderliggende waarden doorslaggevend zijn.
Tyche treedt bij alle gewetensvragen op als moderator.

Reacties zijn gesloten.