Privacy statement

TYCHE, gevestigd aan Mient 98, 2564 KR Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
TYCHE
Mient 98
2564 KR DEN HAAG
KvK 52986306

+31 647 8696 37
info@tychevanbommel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
TYCHE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van TYCHE en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TYCHE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
TYCHE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TYCHE) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
TYCHE verstrekt uitsluitend aan derden als dit is overeengekomen met jou.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. TYCHE gebruikt cookies. Hiermee zorgt TYCHE ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Ook meten ze bezoek op de website. Met deze informatie krijgt TYCHE inzicht in de voorkeuren van onze lezers en kan TYCHE de content nog beter op hun behoeften afstemmen.

TYCHE gebruikt Google Analytics cookies om rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze kennis gebruikt TYCHE om de website te verbeteren. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet gedeeld met derden. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. TYCHE heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld en daarvoor de volgende maatregelen genomen:

– een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
– het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
– de optie ‘gegevens delen’ uitgezet;
– geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Indien je geen technische cookies ondersteunen wilt dan kan je mogelijk geen gebruikmaken van sommige functionaliteiten op de website.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Pagina’s en informatie die je deelt via sociale media
Pagina’s en informatie binnen onze website kun je delen via Facebook, Twitter of andere sociale media. Zij gebruiken hiervoor cookies. De informatie die ze op deze manier verkrijgen, wordt opgeslagen op hun servers. TYCHE heeft geen invloed op wat deze sociale media doen met informatie die ze via cookies verzamelen. Meer daarover vind je in hun privacyverklaringen.

Doelen
TYCHE verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doelen dan beschreven in dit privacybeleid, tenzij we hiervoor van tevoren je toestemming vragen en krijgen.

Vragen en feedback
TYCHE controleert regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je altijd contact met ons opnemen:

TYCHE
Adres:
Mient 98, 2564 KR DEN HAAG
Telefoon: 06-47869637
E-mailadres: info@tychevanbommel.nl

Disclaimer:
TYCHE besteedt veel aandacht aan de informatie op haar website. Ondanks dat kan TYCHE niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kun je dan ook geen rechten ontlenen. TYCHE sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van jou, de bezoeker van deze site. TYCHE staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

TYCHE behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van TYCHE. Daarvoor kun je mailen met info@tychevanbommel.nl. Wanneer je content van de website openbaar maakt, neem dan een bronvermelding op met een actieve link naar de website.